Wszystkie powiaty w Polsce"); $sql = "SELECT * FROM Powiaty ORDER BY Nazwa_pow"; } if ($id_woj>100) { echo ("Wykaz powiatów - województwo "); $sql = "SELECT * FROM Powiaty WHERE (IDW=$id_woj) ORDER BY Nazwa_pow"; } $znaki = mysql_query("SET CHARSET utf8"); $wynik1 = mysql_query($sql1, $baza); $linia1=mysql_fetch_array($wynik1); echo ("$linia1[Nazwa_woj]"); echo (":

"); $wynik = mysql_query($sql, $baza); $licznik=0; while ($linia=mysql_fetch_array($wynik)) { echo ("$linia[Nazwa_pow]"); echo (", "); $licznik++; }; echo ("

liczba powiatów - "); echo ($licznik); mysql_free_result($wynik1); mysql_free_result($wynik); mysql_close($baza); ?>

Powrót do formularza